Иван Кърцъков иска проверка на заразената служителка в община Ямбол

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански

 

До Районна прокуратура

гр.Ямбол

 

До медиите

 

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

гр.Ямбол, ул.”Атанас Кратунов” 48 А

 

            Относно: Регистриран положителен случай на Ковид 19 в община Ямбол

 

 

Уважаеми г-н Ревански,

Уважаеми г-н / г-жо ръководител на РП Ямбол,

Уважаеми дами и господа от медиите,

 

На интернет страницата на община Ямбол е поместена информация за положителен тест за Ковид 19 на служител от общината – https://yambol.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/4579 , за което видно от публикуваната информация Вие сте предприели мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията от това.

            Притеснителното в случая е, че служителите в община Ямбол усилено коментират факта, че датата на положителната проба за Ковид 19 на другия съпруг(която е от няколко дни) е била известна на вашия служител, който въпреки това е продължил да идва на работа вместо да ви информира за това, че е контактен с положителен и да се подложи веднага на карантина до излизане на резултата от неговия тест, като по този начин е изложил на риск здравето на всички служители в община Ямбол, включително и вашето здраве.

            Желая да се извърши провека на това обстоятелство и ако то е вярно да бъде информирана обществеността на община Ямбол какви последстващи действия са предприети от Ваша страна съгласно Законите, Наредбите и издадените заповеди във връзка с противоепидемиологичната обстановка в РБългария спрямо виновното лице!

            Не може безотговорното поведение на когото и да е да стане причина за заплаха на здравето на гражданите! Не бих искал да си помисля, какво ще стане ако цялата общинска администрация „пламне“?!

            Уважаеми г-н Ревански,

            Разчитам на вашето отговорно отношение към създалата се ситуация за бързото ѝ преодоляване!

            В очакване на отговора ви до мен и до гражданите на община Ямбол:

 

С уважение: ………………………

                       /И.Кърцъков/