Зов за спасяването на Ямбол

от Александър Пенев Цонев – жител на гр. Ямбол

Обръщам се към Вас да дадете гласност на един сериозен проблем за жителите на гр. Ямбол и околните села.

Повече от 10 г. над града ни тегне заплахата от дейността на фирма „Континвест“ ООД, с управител Веско Цветков – съхранение и дистрибуция на течен хлор до 50т.

Много на брой са извършените проверки от компетентни органи, много са издадените административни актове, заведени дела.

На 30.01.2020 г. от 10.00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Ямбол. Като т.17 от дневния ред е записано „Предложение относно предприемане на действия по дейността на „Континвест“ ООД Производствена база гр. Ямбол и „Верея хим“ ООД.

От 13.00 ч. в Областна администрация Ямбол, под ръководството на Областния управител на област Ямбол ще се проведе работна среща в открит формат на същата тема.

Елате да се запознаете на място, как един човек държи като заложници 77938 човека.

Цифрата е по негови разчети отразена в аварийния план на „Континвест“ ООД.

Изпращам Ви доклада си до Общински съвет Ямбол.

МИСЛЯ ЧЕ СЪДБАТА НА ТОЛКОВА ХОРА ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС!

ЧАКАМЕ ВИ!!!!!