Зелено училище „Щастливо детство за всяко дете“

Започна ученически тридневен лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“, като част от реализацията на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, който се изпълнява в партньорство между Сдружение „Евроклуб Жена“, Община „Тунджа“ и Ямболска търговско-промишлена палата.
Лагерът се провежда в туристическият посетителски център в лесопарк „Бакаджик“ на Община „Тунджа“ и включва 17 деца, които учат в училищата на общината. Тази дейност е зелено училище сред природата, където учители и специалисти (психолог и аниматор) работят с децата на теми като -как да комуникираме в семейството, на училище, с приятели; как да работим в екип със съучениците си; как да мислим креативно. В програмата на лагера в включено и провеждането на практики с децата, под формата на игра и неформални беседи относно домашното насилие и насилието по полов признак, с цел превенция и информираност.
Превенцията, образованието и осъзнаването са пътят към мирно и справедливо общество. 
 
 Защо е важно?
Домашното и училищното насилие са проблеми, пред които децата са изложени всеки ден. Този лагер цели да предостави безопасно пространство, в което децата могат да говорят открито за тяхното преживяване, да научат как да се предпазват и как да се противопоставят на насилието.
Чрез реализирането на тази дейност, проектът планира да достигне до 17 ученици от ромски произход по иновативен начин, в неформална среда, повишавайки тяхната осведомеността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак, но също така и да постави основите на важни „меки умения“ в учениците- комуникация, работа в екип, креативност.