За читалищата на община „Тунджа“

Сдружение „Читалища с бъдеще 2012”, с подкрепата на община „Тунджа”, организира двудневно изнесено обучение на тема „Нови административни услуги” за секретарите на читалища в общината. То се проведе в гр. Златоград.

В трите сесии на обучението, читалищните секретари бяха запознати с новите административни услуги, които институциите могат да предлагат  на местната общност.

Участниците посетиха и обмениха опит с колегите си от НЧ „Просвета – 1908”, Златоград. Председателят на читалището посрещна групата от община „Тунджа” и я запозна с работата по проекти, развитието на художествената самодейност, културния календар на читалището, Глобална библиотека и съвместната работа с общинска администрация и други НПО на територията на Златоград.

За домакините  интерес предизвика факта, че в община „Тунджа” има толкова много действащи читалища, за които тя полага грижи. Те бяха запознати с нашите общински празници, с успехите на самодейните ни състави и техните награди от участия в национални и международни фестивали.

Двудневното обучение завърши с пожелание от страна на колегите, такива обучения да се организират поне веднъж годишно с цел оптимизация на работния процес в читалищата.

dscn0148 dscn0150 dscn0158