„За споделеното познание”

Възпитаници на ПМГ „Ат.Радев“ Ямбол взеха участие във втория етап от обучението на обучители по здравно и сексуално образование. Форумът се състоя в столицата и в него участваха над 50 ученици от София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Враца, Плевен и Русе.  Организатор на обученията е Българска асоциация по семейно планиране. 

Второто обучение насочи вниманието на младите хора към  интерактивни методи на преподаване; изграждане на екипи; отговорност при шофиране; социален пол / джендър; трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация; насилие при интимните връзки. Освен възможност да научат интересни и важни неща, учениците направиха упражнения по презентиране пред връстници и получиха обратна обратна връзка за това как се справят.

    Екипът, осъществил тренинга „За споделеното познание”, беше в състав: д-р Радосвета Стаменкова, Даниела Дикова, Ралица Згалевска и Венцислав Кирков от БАСП; Николета Попкостадинова от LOVEGUIDE и Юлия Георгиева от Центъра за хуманни политики. Обучителите на връстници, вече преминали през такъв курс на БАСП също се включиха в някои от темите.

     Ръководител на ямболската група е преподавателят Моника Радева.