За работодателите

Продължава приемът на заявления от работодатели по проект „Заетост за теб“, който  стартира в началото на месец юли 2020 г. и беше изменен и допълнен през м.ноември, напомнят от Бюрото по труда в Ямбол. Проектът е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, регистрирани в бюрото по труда, и да получат субсидиране за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия.

През м.февруари 2021 г. работят 228 лица по действащите договори в област Ямбол.