За повече безопасност

Доброволци на БМЧК-Ямбол и щатни служители от Обл.Секретариат на БЧК-Ямбол проведоха инструктаж за безопасно поведение и предпазване от СOVID 19 на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Зимница. Инструктажът се проведе в двора на училището, при спазване на всички въведени противоепидемични мерки. Учениците бяха запознати с основни правила, които е необходимо да спазват, за да се предпазят от COVID 19-спазване на лична хигиена, дистанция и дезинфекция. Специално внимание бе отделено на ползването на лични предпазни средства-маски и ръкавици.

Учениците получиха ценни съвети за последователността на действията, които трябва да се предприемат, ако се проявят характерните симптоми на COVID 19.

Директорът на училището, г-жа Юлия Маджарова, благодари за инициативата и пое ангажимент доброто партньорство между БЧК и училището да продължи и занапред.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол