„За моята безопасност“

Стартираха занятията в новоизградената при ОДМВР-Ямбол Школа “За моята безопасност” в ОУ “Димчо Дебелянов”  в Ямбол

    На първото занятие учениците от VI „А” клас с ръководител Анелия Георгиева се  запознаха със структурата и дейността на ОДМВР-Ямбол, с униформата и основните задължения на полицая. С възторг беше посрещнат инспектор Кирил Борисов, отговарящ за района на училището. Той представи спецификата на полицейската работа по линия на териториалната полиция, като обърна внимание на конкретни функции и задължения на служителите, обслужващи райони с детски и учебни заведения. Школниците получиха информация за темите, по които ще се проведат следващите занятия. Беседите по повечето теми ще бъдат неразделна част от практическите занятия по самоотбрана на школниците, които ще се провеждат в Областната дирекция или във физкултурния салон на училището. Школниците ще участват активно в кампаниите за превенция, инициирани от ОДМВР Ямбол. 

    Школата „За моята безопасност” се реализира в рамките на Националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата” и работи вече 11-та година. Основните цели са: изграждане в подрастващите на ценностно отношение към закона и доверие към правозащитните органи; усвояване на безопасни модели на поведение, допринасящи за самоизявата и себеутвърждаването на децата и ограничаване въздействието на негативните модели на поведение /хулиганство, употреба на насилие и упойващи вещества, извършване на закононарушения/. В плана за обучение са включени теми, свързани с безопасността на децата в различни ситуации – у дома, в интернет, в училище, на улицата, сред компания, при възникване на проблемни ситуации /закононарушения/ като участници или свидетели, за ограничаване на агресията, предпазване от наркотични и упойващи вещества, първа долекарска помощ и др.

Татяна Павлова

1810_shkola-1