За интелигентното бъдеще

Поредна стъпка в подкрепа на образованието на бъдещето и на партньорството между образование и бизнес в област Ямбол, направиха днес две професионални гимназии ПТГ „Иван Райнов“ и ПГПСТТ „Н.Й. Вапцаров“ , Факултет „Техника и технологии“ и три водещи фирми. С обединени усилия те презентираха пред ученици специалността „мехатроника“.

Подкрепа получи интересното събитие и от заместник областния управител на област Ямбол Христо Колев. Какво е мехатрониката – всички присъствали на презентациите и демонстрациите вече знаят отговора – умна механика.
А вие може те ли да си пуснете кафе от телефона? 🙂