За Деня на първата помощ

В рамките на отбелязване на Световния ден на първата помощ под мото „Първа помощ в училище“, доброволците от БМЧК-Ямбол проведоха информационна кампания с настъпването на новата учебна година. Целта на кампанията бе повишаване информираността на учениците за важността на първа долекарска помощ при спасяване на човешки живот. Доброволците на БМЧК-Ямбол представиха пред съучениците си, теми свързани с необходимостта от оказване на първа долекарска помощ на пострадал, както и последователните стъпки за оказване на първа помощ-осигуряване на безопасност, оценка състояние на пострадалия, получаване на помощ и оказване на помощ.

       Кампанията е част от дейностите, посветени на превенцията на пътния травматизъм сред деца и младежи, реализирани от БЧК- Ямбол през месеца на пътната безопасност и първа помощ.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол