За Деня на европейските езици – 26 септември

Учениците на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ бяха изненадани с предложението да участват във викторина за Деня на европейските езици – 26 септември. Анкети с четири въпроса попълниха над 200 ученици. През голямото междучасие получиха своите награди учениците, които са отговорили най-точно и пълно на въпросите. Инициативата се проведе по идея на Диана Иванова – старши учител по английски език и испански език, с активното участие на Диана Димитрова, учител по английски език, както и с активната подкрепа на Патрик Харчик, помощник-учител по английски език.