За да има утре!

Във връзка с Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно информационен център при община Ямбол, Комплекс за социални услуги на деца и възрастни – Ямбол, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол в партньорство с Детска педагогическа стая при РУ на МВР – Ямбол стартират информационна кампания под надслов „За да има утре!”

Част от кампанията е конкурса за мултимедийна презентация.  Целта е да се провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества. Участниците трябваше да изразят лично мнение относно причините, поради които все повече млади хора прибягват до употребата на наркотични вещества. Да направят послание към подрастващите да не поемат пътят който води в „АДА”.

Анджелина Пехливанова от IX Б клас се класира на второ място!