За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол уведомява работодателите от общините Ямбол, „Тунджа” и Стралджа, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 530 лв.;


безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 032 лв.;
безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 107 лв.;
безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 1 545 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 4 194 лв.;
държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 6 407 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в Дирекция „Бюро по труда” Ямбол до изчерпване на обявените финансови средства.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол – стая 12, както и на тел. 046/66-24-78 – за програми за заетост и обучение.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол – стая 11, както и на тел. 046/66-24-78 – за насърчителни мерки за заетост и обучение.