Защитено вековно дърво в Стралджа

Над 200-годишен летен дъб в местността „Мараш“ е обявен за защитено дърво
Със своята височина над 20 м., обиколка на ствола 3,40 м., съгласно заповедта на МОСВ, летния дъб, известен и като европейски или благун, е обявен за вековно, забележително дърво в землището на гр.Стралджа и това определя забраната за изкореняването му, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото както и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дървото. Предложението за закрила на вековния дъб е направено от община Стралджа по препоръка на Едрьо Шедерски, активен природозащитник и дългогодишен туристически деятел.


Предполагаемата възраст на дъба означава, че той се появява някъде в началото на 18 в. и е свидетел на множество исторически събития в района. Историята потвърждава, че дървото е съвременник на т.н.“кърджалийско време“ и подпалването на легендарното с.Сарай. Близостта на дъба до м.Калето и паметника на Панайот Хитов доказва, че е напълно възможно под сянката на неговите клони да са отсядали дервенджии, хайдути, керванджии и мливари. Сигурен белег за това е и наличието на кайнак на метри от него. Преди много години местното туристическо дружество е изградило чешма там, която до днес е известна като „Войнишката чешма“. Огромната корона на дъба е удобна за гнездене на не малко птици, песента на които оглася Мараша. Уникалното прастаро дърво с мощна корона, осигурява жълъди за множество глигани, които обитават местността.
Природолюбители и ловджии, както и до сега, се очаква да бъдат най-ревностните пазители на стария дъб, който продължава да се приема като символ на българската вечност.

Надя Жечева