Защита при бедствия

bty

Започна подготовката на ученическия екип от МГ „Атанас Радев“ в град Ямбол за участие в Националното състезание „Защита при бедствия“, което ще се проведе през м. октомври 2018г. На него представителни отбори с ученици от цялата страна ще премерят сили, като демонстрират теоретични знания и практически умения, свързани с оцеляването при бедствени и кризисни ситуации: последователност на действията на екипите при пожар, наводнение, радиационно замърсяване и др. Тази част от подготовката се провежда от експерти на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“.

        В програмата за обучение и като етап от състезанието е предвидено отборите да демонстрират правилни  техники за оказване на първа помощ на пострадали хора. Важно условие е участниците да спазват всички правила за безопасност и работа на терен, екипност, комуникация и добро взаимодействие при изпълнението на задачите, като тази част от подготовката се осъществява от специалиста „Първа помощ“ в БЧК – Ямбол.

 

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ