Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации

Първо място и специалната награда Български Червен кръст извоюва представителния отбор с ученици от ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол на пункта за демонстрация на мерки по оказване на първа помощ в XVII Национално състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, проведено в град Стара Загора от 26 до 28 юли 2019г.

       Организатори на събитието са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи и Националният дворец на децата при образователното министерство в партньорство с община Стара Загора и БЧК – Стара Загора.

       Надпреварата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019г. и има за цел да се проверят уменията на учениците, свързани с оцеляването при бедствени и кризисни ситуации: последователност на действията на екипите при пожар, наводнение, радиационно замърсяване и др., оказване на първа помощ и способността да работят в екип при извънредни ситуации.

       Участие взеха 112 ученици от 28 – те области в страната, като подготовката им се провежда от експерти на съответните Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението“ и БЧК.

       В крайното класиране, след демонстрирането на  знания и практически от трите кръга на състезанието, отборът на  ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол се нарежда на четвърто място след представителните екипи на МГ „Екзарх Антим“ – Видин, ОУ  „Отец Паисий“ – с. Жълтуша, област Кърджали и Шесто ОУ „Свети Никола“ –  Стара Загора.

       Това е най-успешното представяне на отбор от град Ямбол, което е в резултат на старанието на учениците да усвояват ценни знания от своите обучители по различните теми и го нарежда в Златната лига на най-добре представилите се екипи в страната.  

              

                                    ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ