Затягат мерките за движение на каруци в Ямбол

Проект на нова наредба предвижда конфискация на впрегатни животни при отказ за заплащане на глоба от страна на собственика

В проекта за Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, който предстои да бъде гласуван и приет на заседание на Общински съвет – Ямбол, са заложени редица мерки за поддържане на реда и спокойствието на гражданите на територията на общината.

В проекта е предвидено регламентиране на движението на каруци по пътищата – забранява се придвижването на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга извън определените със заповед от кмета на Община Ямбол маршрути. Предвижда се и забрана за пресичането на централната градска част и централните пътни артерии от каруци. Задължително е поставянето на престилка на животните, за да се пази градът чист. Проектът предвижда забрана за движение на превозните средства с животинска тяга от 1 април до 31 август, в часовете от 21:00 часа до 07:00 часа, а от 1 септември до 31 март – в часовете от 19:00 часа до 08:00 часа.

Според проектонаредбата всяко ППС с животинска тяга следва да разполага с два жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя отзад. Те трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство и да се поддържат винаги чисти, видими, регулирани и в изправност. При движение през нощта и при намалена видимост на задната лява страна на превозното средство се поставя фенер, излъчващ добре различима светлина.

Задължително е каруците да са обозначени с регистрационна табела, която да се поддържа чиста и да не се закрива по какъвто и да било начин. Тя трябва да бъде от ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие и с правоъгълна форма и размери: дължина – 33 см, ширина 15 см, основният цвят на фона е бял, а на буквите –  черен.

Всеки водач на превозно средство с животинска тяга трябва да е на възраст не по-малка от 16 години и да носи със себе си: регистрационен талон на ППС и паспорт на еднокопитното животно, издаден по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Водачът трябва да бъде облечен със светлоотразителна жилетка.

При проверка и констатирано нарушение и отказ за заплащане на глобата от страна на собственика животното се задържа от органите на реда. След неплащането ѝ в определен период то се конфискува в полза на Община Ямбол.

Същата ще бъде процедурата, ако бъде задържано ППС с животинска тяга, което се използва за нерегламентирано изхвърляне на битови или строителни отпадъци.

В момента се задържат само каруците без животните.