Затягат контрола върху каруците

Във връзка с повсеместните опити на собствениците на ППС с животинска тяга да заобикалят разпоредбите на досега действащата Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят ППС с животинска тяга в Община Стралджа и да не спазват изискването за поставяне на регистрационните табели на ППС, както и заради регистрираните случаи на размяна или частично унищожаване на табели с цел затрудняване идентификацията от контролиращите органи, ОбС Стралджа по предложение на кмета Атанас Киров утвърди с 9 гласа „за“ изменение и допълнение на Наредбата. Учудващо е, че предложението не беше подкрепено от всички общински съветници. Групата на БСП гласува с 8 гласа „въздържал се“ при все, че в коментарите бяха видимо активни.


Целта на решението е собствениците да обозначават с перманентна маркировка номера на ППС на три места- на задната страна и върху страните на ППС. В Наредбата се създава нов член изпълнението на който изисква след регистрация собствениците на каруци да имат ясно и четливо изписан регистрационен номер и име на населеното място.
В дебата по обсъждане на предложението стана ясно, че до момента проблема с каруците стои отворен, което създава предпоставки за непрекъснати кражби на земеделска продукция с този вид превозни средства. С цел по-добър и качествен контрол промяната се прави и по предложение на РУ „Полиция“, поясни г-н Киров. От групата на МК“Промяна“ поясниха, че внасянето на предложението е предхождано от обсъждане опита на други общини. Нещо повече, в Стралджа вече има индикации, че собствениците на каруци, които са най-често от ромски произход, научили за въвеждането на новите изисквания, са започнали да надписват номерата. В общината надеждата е по този начин , без да се влиза в излишни разходи, най-сетне проблема с каруците да бъде решен.
Факт е , че в Стралджа и общината броят на ППС с животинска тяга е твърде голям. Почти няма ромско семейство без каруца и движението им по полето винаги се свързва с кражби на земеделска продукция. Общинското ръководство е твърдо решено да сложи край на тези своеволия за което има подкрепата на цялото население, на полицията. Първите успешни резултати вече са налице. След тримесечни действия новосъздадената общинска охрана към общината не допусна кражби на грозде. Чувствително са намалели жалбите на земеделски производители в района, а общината вече подготвя закупуването на още един високопроходим автомобил и увеличаване бройките на охранителите.

photo_verybig_1602354