Засилен интерес към демонстрации на СК „Пожароприложен спорт“

Спортен клуб „Пожароприложен спорт“ – област Ямбол взе участие в традиционно провеждащия се в Ямбол Международен ден на младежта. На изложението членове на младежкия противопожарен отряд „Млад огнеборец“ и служители при РДПБЗН-Ямбол проведоха обучение и демонстрация за работа с наличните противопожарни уреди и съоръжение, както и представяне на противопожарно оборудване и лични предпазни средства. Огромен интерес и еуфория предизвика работата с „кофпомпата“, чрез която деца от всички възрастови групи за кратко се доближиха до професията пожарникар и дейността, която осъществяваме.