Засилени мерки в детските градини по селата

На територията на община „Тунджа“ единствено Детска градина „Звездица“, с. Скалица и група „Радост“, с. Бояджик са преустановили работа.

Всички останали детски градини и групи към тях продължават да функционират при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията, съгласно Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.