Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район под председателството на областния управител на област Ямбол

????????????????????????????????????

Под председателството на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район. Присъстваха представители на Министерствата, Областните администрации и общини от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

На днешното заседание областният управител Димитър Иванов предложи за разглеждане и обсъждане стратегически важен за областта въпрос относно разширяване и модернизация на Републикански път I-7, участък област Ямбол. Димитър Иванов представи актуални данни относно трафика, натовареността и реалното състояние на участъка от над 89 км, както и очакваното увеличение на тежкотоварния трафик в следващите години през ГКПП „Лесово – Хамзабейли“. Затова РСР излезе с предложение Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2019 г. да проектира и заложи разширяване на път I-7, в частта на област Ямбол.

Ключовите промени, които предстоят и са заложени в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие  бяха обект на дебат и обсъждане на заседанието. Основните моменти и промени в законопроекта бяха представени от Цветелина Атанасова – и.д главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ. Новите моменти са въвеждане на двустепенен модел на управление на регионалните съвети. Разширяване функциите на Регионалните съвети, свързан с изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Според новото планиране областите Ямбол, Сливен и Бургас ще попаднат в новия Черноморски район за планиране. Новите четири района в страната, вече ще отговарят на изискванията на ЕС за райони за планиране и ще имат по активна и важна роля именно при планиране на проектите.

Ходът на изпълнение на Постановление №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, добрите практики и проблеми при осъществяване на дейностите предостави Елена Витанова от Министерството на образованието и науката. За работа по Механизма споделиха и присъстващите представители на областните администрации. „Последващият процес, не само откриването на децата, а и тяхното задържане в училищата и работа с тях е от изключителна важност“, коментира областният управител на Ямбол Димитър Иванов.