Заседание на Областна комисия по безопасност движението по пътищата

Единодушно Областната комисия по безопасност движението по пътищата взе решение, с което предлага на УС на АПИ при „изграждане на проект за обект ремонт на път II-53 „Ямбол – Калчево“ от км 146+930 до км 161+480 в частта на кръстовище при км 152+711 с път III-5304 „Ямбол – Кукорево – Окоп“ и кръстовище при км 158+674 с път I–7 „Могила – ГКПП Лесово“ да се предвиди промяна организацията на движение, чрез изграждане на кръгови кръстовища с цел безопасност на движението по пътищата“.

Идеята – включване в проекта и изграждане на две кръгови кръстовища бе представена от областния управител Димитър Иванов и директора на ОПУ Ямбол инж. Галин Костов и бе подкрепена от всички заинтересовани страни, и институции като „Пътна полиция“, община Ямбол и др. „За жалост този голям и важен за областта проект беше изваден от програма „Транзитни пътища“ 2013 -2014г. и сега той се реализира не с европейски средства, а със средства от държавния бюджет“, каза Д. Иванов. Ремонтът от границата на Сливен до Ямбол вече се реализира. Най-мащабната дейност по проекта се извършва в  момента в участъка „Калчево – Победа – Челник“.

Новото, което област Ямбол настоява да се заложи в проекта е изграждането на две кръгови кръстовища. Едното в района на Практикер, в частта на пресичане на обходен път Юг, ул. „Гр. Игнатиев“ и продължението към с. Кукорево, другото кръгово кръстовище да бъде изградено на  II-53 и I-7, пътя „Калчево – Козарево“.

Очакването на областния управител и членовете на Областната комисия по безопасност движението по пътищата е проектантът в най-кратки срокове да включи направените предложения за кръгови кръстовища в проекта и да стартира реалното изпълнение на ремонтните дейности.