Заседание на Консултативен съвет по туризъм при община „Тунджа“

На 20 февруари 2017 година в заседателната зала на община „Тунджа“ се проведе заседание на Консултативния съвет по туризъм към кмета на общината. 

В дневния ред бяха включени точки, относно приемането на Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2016 година и предложение на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ през 2017 г.

Заседанието води кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, в качеството му на председател на Консултативния съвет по туризъм. Участие взеха заместник-кметовете Станчо Ставрев и Ели Василева, секретарят на общината Андон Кръстев, членове на консултативния съвет и представители на общинска администрация.

Заседанието на съвета откри Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа“, който отправи пожелание настоящата година да бъде по-благоприятна и броят на туристите в общината да бъде по-голям в сравнение с миналата година.

Той представи подробен отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2016 година. Участниците се запознаха и с предложената Програма  за развитието на туризма през 2017 г.

Членовете на консултативния съвет одобриха представения Отчетен доклад за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2016 година и приеха предложената Програма за развитие на туризма за 2017 година в община „Тунджа“.

Консултативният съвет излезе с решение така приетите Отчет и Програма да бъдат внесени за утвърждаване от Общински съвет „Тунджа“.