Заседание във връзка усложнената зимна обстановка

Лора Величкова

Кметът на община Болярово Христо Христов свика среща във връзка с усложнената зимна обстановка и. На нея присъстваха заместник-кметът Нина Терзиева, секретарят Мария Чанева, началникът на фирмата-изпълнител за почистването на пътищата г-н Дойчев, представители на различни институции на територията на общината – началниците на ГПУ, ПУ, директори на училища и детски градини, представители на общинската администрация, имащи отношение с проблемите и вземането на превантивните мерки.

     Господин Христов запозна присъстващите със заповедта на областния управител за организиране на такива срещи във всяка община. Той разказа накратко за вчерашната среща при областния управител, в която е взел участие. На нея са присъствали директорите на ОД на МВР, ПБЗН, ОПУ, ръководителите на фирми поддържащи републиканската пътна мрежа в зимни условия на територията на областта са били обсъдени действията им в усложнената ситуация. Направен е бил анализ на действията в периода 30-31 декември, когато част от републиканските пътища на територията на област Бургас бяха затворени и това усложни и пътуването и действията на територията на област Ямбол, както и бе направена предварителна подготовка за по-добра координация и бързи действия в ситуация на очаквани снеговалежи и обледяване в периода 5-7 януари.

      В област Ямбол най-тежка бе ситуацията в община Стралджа, в резултат на снегонавявания в района на Тамарино десетки автомобили се оказват в преспите и благодарение на службите и тежка техника на ПБЗН са буквално спасени и изведени от ледения капан.

    По време на срещата отново е бил припомнен плана за действия при усложнена обстановка и ангажиментите на всяка една от страните. Прогнозите за четвъртък, петък, събота са за обилен снеговалеж, силен вятър и падащи температури. Това изисква изострено внимание от страна на всички и готовност за бързи и адекватни действия. По план на територията на област Ямбол за зимното почистване има 64 машини. Фирмите са гарантирали, че техниката им до четвъртък ще е в изправност и готовност за работа. При усложнена ситуация бяха набелязани превантивни мерки, които да се вземат.

      Господин Христов също направи анализ на действията, предприети на наша територия за периода 30декември 2016-1 януари 2017-та г. Той оцени взеимодействието на институциите като решаващо пътят Елхово-Средец-Бургас да не бъде затворен и дори да остане единственият такъв на 31 декември, благодарение на навременните и денонощни действия.

      Общинският кмет констатира и някои пропуски и слабости и начерта план на своето виждане за вземане на превантивни и навременни мерки за предстоящия период 6-8 януари, за който предвижданията са за много лоши метеорологични условия и проблемни пътища и пътувания в страната и областта – 30 см сняг и до -20 градуса.

      Господин Христов, със заповед обяви за неучебни дни 5 и 6 януари за училищата и детските градини на територията на общината. Възложи да се организира зареждане с хляб и хранителни продукти за няколко дни в социалните ни заведения.

      Относно почистването на пътищата в общината господин Дойчев заяви, че осем души и пет машини ще са на наша територия през следващите дни, а кметът поръча да се зареди допълнително с пясък и сол, въпреки че запаси имаме – превантивно.

      На кметовете и кметските наместници беше разпоредено да останат по населените места и в почивните дни и да дават информация на всеки три часа на телефоните на дежурните в общината: 04741/60-94; 69-10; 0879996075.

     В края на срещата бе направено обобщението, че в общината не е имало, няма и вероятно няма да има непочистени пътища, вследствие на навременните действия на фирмата, отговаряща за това и взаимодействието с нея и останалите институции на територията на общината с общинското ръководство.