Заседава Съветът за сътрудничество по етническите въпроси

     Заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  се проведе в заседателната  зала на община  „Тунджа“. То премина под председателството на кмета Георги Георгиев. 

     Съветът съдейства за партньорството, осъществява координацията и консултира местната власт по отношение на етнически и интеграционни въпроси. В състава му са включени представители на общинската администрация, общински съветници, представител на РУ „Тунджа“, РЗИ-Ямбол, РУО-Ямбол, Дирекция  „Социално подпомагане“, Сдружението на директорите на учебно–възпитателните заведения в община „Тунджа“, както и представители на  Местната активна група.

            В заседанието взе участие Дора Петкова – фасилитатор на програма РОМАКТ- съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия, която представи пред членовете прогреса на програма РОМАКТ в община „Тунджа”.

            В хода на дневния ред беше представена работата на община „Тунджа“ по програма РОМАКТ, бяха разисквани Правилника и дейността на съвета. Обсъдени бяха проблеми в областта на образованието, здравеопазването и социалните дейности, както и добри практики за тяхното разрешаване.

            Дора Петкова коментира работата на община „Тунджа“ по програмата и  създалото се стабилно партньорство с Местната активна група, създадена в изпълнение на програма РОМАКТ. Тя подчерта, че създалото се партньорство води до успехи при идентифициране и разрешаване на проблемите на ромската общност.

2 3