Заседава Областната комисия по безопасност на движението

Заседание на Областна комисия по безопасност на движение по пътищата, ръководено от заместник областния управител, инж. Светослав Стоев се проведе в Областна администрация – Ямбол.

В хода на заседанието, всички присъстващи представители на отговорните институции докладваха изпълнението на мерките заложени в план – програмата за първото тримесечие на 2021 година, за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата на област Ямбол.

По повод на постъпила подписка от жителите на село Калчево, община „Тунджа“ с искане за изграждане на изкуствени неравности по продължението на улица „Клокотница“, с цел ограничаване скоростта на движение в населеното място, бе взето решението да бъде изпратено предложение до Агенция пътна инфраструктура и Института за пътища и мостове за изграждане на неравности, които да бъдат включени като допълнение, в проекта за Кръговото кръстовище към село Калчево.

Като точка 3, бе обсъдено постъпило писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, относно изграждането на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение на път III – 5308, в границите на село Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол. В хода на заседанието на Комисията, бе взето решението в срок до следващото заседание на комисията ОПУ Ямбол, да предложи становище за монтиране на неравности на път III – 5308.  

Относно изграждането на повдигнати пешеходни пътеки в село Бояджик община „Тунджа“, и поставянето на допълнителни пътни знаци за ограничаване на скоростта на движение, отново в срок до следващото заседание, Областно пътно управление Ямбол, следва да предложи становище по темата.

Пресцентър