Заседава местният парламент в Болярово

   Състоянието на земеделския отрасъл и мерките, прадприети от общинската администрация за неговото развитие на територията на община Болярово през стопанската 2020/2021 г., е сред темите на предстоящото на 28 октомври заседание на Общинския съвет в Болярово. Земеделието и животновъдството осигуряват над 70 процента от доходите на местното население и осигурява заетост на около 50 % от трудоспособните жители на общината. 327 са регистрираните производители в община Болярово с договорирани общо 276 601 дка. Реално се използват над 95 % от обработваемите площи, става ясно от докладната, внесена от общинската администрация за обсъждане.

   В дневния ред на предстоящото на 28 октомври заседание са и разпоредителни сделки с имоти, общинска собственост, както и отчета за командировките на кмета на общината за третото тримесечие.