Заседаваха Областна транспортна комисия и Комисия безопасност на движението по пътищата

Областната транспортна комисия на свое заседание утвърди промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема от квотата на община „Тунджа“. Става дума за корекции в 74 маршрутни разписания между населените места в „Тунджа“ и Ямбол, като се въвеждат междинни спирки за качване и спирки по желание за слизащи пътници на територията на град Ямбол.

Активизира се и работата на Областната комисия па безопасност на движението по пътищата, във връзка и с изисквания на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и решението на Министерски съвет, с което правителството прие пакет от мерки за ограничаване на транспортния травматизъм  до 2020г. До края на месец март следващата година трябва да е готов и проекта за национална стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата за периода 2021 – 2030 година. В тази връзка се мобилизира максимално капацитета и експертизата на всички областни комисии. Като за целта се разширява експертно състава на комисията. „Работата на Агенцията и на областната комисия е основно в посока превенция. Намаляване на пътния травматизъм на областно ниво, освен като цел на стратегическите документи е много важно да го постигнем на практика, това каза областният управител пред присъстващите. Това става като подобряваме пътищата, сигурността на пътуващите и пешеходците. В момента тече ремонт на главен път I-7. Започна и обещаният от министър Петя Аврамова ремонт на обходен път „Изток“. Само като подобряваме инфраструктурата и се спазват правилата за движение ще намаляваме и травматизма“, каза още областният управител.