Започна ремонтът на почти 7 км от път II-53 Калчево – Победа – Челник

????????????????????????????????????

Днес започна ремонтът на 6,7 км от път II-53 Калчево – Победа – Челник, между 161-ви и 168-ми км, в област Ямбол. Второкласният път е най-късата връзка между Ямбол и Бургас и Южното Черноморие и е предпочитан маршрут от тежкотоварния трафик от и към пристанище Бургас. По направлението за Средец и Бургас се ползва като алтернативен маршрут на АМ „Тракия“. В обновяването на отсечката, която не е обновявана от 1976 г., ще се вложат 14,7 млн. лв. от бюджета на Агенция пътна инфраструктура.

„Благодарен съм на правителството за подкрепата и отпуснатата сума за този така належащ ремонт. Както знаем, в Ямболска област от началото на месец юни се ремонтират и още 8,6 км от пътя Сливен – Ямбол между Крушаре и Ямбол. Работата в нашата област не спира, стараем се да създаваме добри условия за придвижване на гражданите.“, каза господин Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол.

Строителните работи включват нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването, ремонт на водостоци, нова маркировка и пътни знаци. Срокът за изпълнение е до края на календарната година.

Ремонтът е разделен на два етапа. Първият, който започва днес, е за отсечката между селата Калчево и Победа. По време на ремонтните дейности движението в участъка се пренасочва по обходен маршрут: от Калчево по третокласния път ІІІ-5308 Калчево – Саранско и по общинския път за село Победа. След завършването на отсечката ще започне и вторият етап от ремонта между селата Победа и Челник.

Кметът на община „Тунджа“, господин Георги Георгиев,както и кметовете на селата Победа иЧелник от свое име и от името на жителите на община „Тунджа“, изказаха благодарността си към правителството за отпуснатите средства.

„Призовавам шофьорите да бъдат внимателни и разумни в действията си! Нека спазваме правилата за движение като пазим себе си и околните!“, добави г-н Иванов.