Започна приемът на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“.

На 8 ноември започва да тече приемът на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Крайният срок е 26 ноември включително, а утвърденият общ финансов ресурс е 72 млн. лв. 

От ДФЗ припомнят, че заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Стопаните могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец

Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв., а помощта за едно животно се разпределя, както следва:

• млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
• млечни крави – 77 лв.;
• млечни крави в планински райони – 45 лв.;
• месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
• месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
• биволи – 77 лв.;
• овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;
• овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;
• овце майки и/или кози майки, за животните по ПНДЖ 3 – 15 лв.

До 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите, като помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.

Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв., които ще се разпределят, както следва:

• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
• сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
• винени лозя – 170 лв./ха;
• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
• пипер полски – 1120 лв./ха;
• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
• картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
• моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.

След приключване на приема на заявления и в случай на остатъчен ресурс, той ще бъде преразпределен с еднакъв коефициент в съответното направление. 

При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

Помощите към стопаните ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.    

Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, които са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

На подпомагане подлежат животновъди с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2021, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020.

Пчеларите, отглеждащи пчелни семейства през 2021 г., се подпомагат за брой пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.

В сектор плодове и зеленчуци на подпомагане подлежат земеделските стопани с валидно подадено заявление за Кампания 2021.

 

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по схемата са разписани в Указанията за прилагане на държавната помощ.

%d bloggers like this: