Започна понижението на нивото на река Тунджа заради почистване набетонираното корито

Днес започна понижението на нивото на река Тунджа в бетонираното корито
за частично почистване от плевелна растителност и наноси. Участъкът, в
който ще се извършват дейностите, е с обхват от разделителното
съоръжение на бензиностанция „Шел“ до Минералната баня. При благоприятни
метеорологични условия и при липсата на други пречки почистването ще
приключи в рамките на един ден. След почистването ще бъдат монтирани три
аериращи водата устройства.