Започна подготовката за облагородяване и почистване на нов участък от небетонираното корито на река Тунджа

В Ямбол започнаха дейности по облагородяване на още един участък от река Тунджа – от пешеходния мост на „Трите вятъра“ по посока ж.к. „Златен рог“.

Преди това бе направена проверка от междуведомствена комисия на двете речни корита, на река Мочурица и на други водни обекти. Комисията беше съставена от служители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Стара Загора, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ДГС „Тунджа“ -гр. Ямбол, както и от представители на Община Ямбол. Според протокола на комисията мерките и дейностите, предприети за облагородяване коритото на реката, която преминава през урбанизираната територия на град Ямбол, са правилни и е необходимо работата да продължи в тази посока.

В коритото на Тунджа в посочения участък има части с понижено ниво, а това от своя страна е причина за развиването на блатна и плевелна растителност и предпоставка за висока популация на насекоми. В бетонното кюне,  през което преминават излишната вода от водното огледало на Градския парк и оттокът на дъждовните води, има участъци, които е необходимо да бъдат почистени. Това е причината Община Ямбол да предприеме мерки за подравняване и частично повишаване на нивата, които са по-ниски с между 20 и 40 сантиметра.

Насипва се пръст, като в същото време се извършва и почистване от битови и едрогабаритни отпадъци. Теренът се заравнява и се подготвя за обработка в началото на пролетта.

По този начин Община Ямбол ще отговори и ще изпълни желанието на гражданите от кварталите „Златен рог“ и „Каргон“, които отправиха многобройни запитвания и изявиха желание дейностите по облагородяването на реката да продължат и покрай техните домове.

„Знаем, че това е едно голямо предизвикателство, защото облагородяването на пространството и неговата поддръжка изисква огромен труд, но смятаме, че всичко това си заслужава в името на жителите на Ямбол и по-добрия облик на нашия град“, сподели кметът на Ямбол Валентин Ревански, който проследи дейностите на място в съботния ден.

Припомняме, че идеята на общинското ръководство е облагороденото корито на река Тунджа да се превърне в място за разходки и различни културни и спортни дейности, както това се прави в редица европейски градове.

Община Ямбол отново призовава гражданите да пазят направеното и да не изхвърлят отпадъци в коритото на реката.