Започна изграждането на видеонаблюдение в ж.к. „Г. Бенковски“ в Ямбол

Община Ямбол започна изграждането на система за видеонаблюдение в кв. „Г. Бенковски“. Проектът предвижда разполагането на около 50 камери в различни точки на територията на един от най-уязвимите жилищни комплекси. Системата ще осигурява постоянно наблюдение на основни пространства, които са с обществен интерес като възлови кръстовища, входно изходни зони, публични територии и др., с цел повишаване на безопасността на жителите в квартала и гостите на града.

Системата осигурява наблюдение за установяване и документиране в реално време на затруднения в пътното движение, пътнотранспортни произшествия, аварии на МПС, нарушения на обществения ред, включително прояви като вандализъм, рисуване върху обществени сгради, разпространение на наркотични и упойващи средства, кражби. Системата се изгражда с апаратура, позволяващи 24-часово наблюдение, като се осигурява автоматично наблюдение на зададени от оператора зони. Според спецификата на всяка от зоните се монтират фиксирани и управляеми камери.

В град Ямбол има изградено видеонаблюдение, което обхваща ремонтираната част на ул. „Преслав“. Изграден е център за мониторинг, където са инсталирани работни станции с инсталиран клиентски софтуер за видеонаблюдение. Разширението на системата за видео наблюдение ще бъде свързано към съществуващите сървъри за запис и намиращия се в общината център за наблюдение.

„Георги Бенковски“ е първият жилищен квартал на Ямбол, в който ще има изградена система за видеонаблюдение. Намерението на общината е поетапно тя да обхване целия град, за което има изготвен проект, предвиждащ монтирането на около 600 камери. Крайната цел е повишаване на сигурността на гражданите и по-добро опазване на общинската собственост.