Започна записването на студенти след първо класиране

В първия ден след обявяване на резултатите от първо класиране в Тракийски университет, във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол започна записването на новоприетите студенти за учебната 2022/ 2023 г.
Първите записали се студенти получиха подаръци със символите на Факултета. Живко Бошнаков е избрал специалност „Технология на храните“ като първо свое желание. В специалност „Индустриално инженерство“ е класиран също по първо желание Васил Лазаров.
Записването на приетите от първо класиране студенти за всички специалности във Факултета ще продължи до 12,00ч. на 13.07.2022г.
Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 14.07.2022 г. на интернет страницата на ФТТ.