Започнаха срещите с кметове и кметски наместници за строителната програма на община „Тунджа“

Ръководството на община „Тунджа“ започна срещите с кметовете и кметските наместници за определяне на приоритетните обекти от програмата за капиталови и текущи ремонти за 2022 г.

Изготвен е график за всички 44 кметове и кметски наместници. В първия ден бяха проведени срещи за селата Завой, Веселиново, Кабиле, Безмер и Меден кладенец.

От дирекция „Териториално устройство, строителство и екология“ са подготвили справка за всяко от селата какви обекти са ремонтирани или построени през изминалите 2 години. С кметовете и кметските наместници беше обсъдено какво би могло да се случи в техните села през настоящата година.

Ремонтните дейности през 2022 г. ще се фокусират най-вече върху уличната мрежа по селата, но според необходимостите на селата ще се проектират и изграждат и други обекти.

Срещите продължават и през следващата седмица.