Започнаха срещите на общинските съветници от ГЕРБ-Ямбол със жителите по кварталите на града

В рамките на инициативата „Ямбол ни обединява“ съветниците от ГЕРБ представят отчет за дейносттта си  по време на мандат 2015-2019.

Първите такива срещи се проведоха в жилищните комплекси „Хале“, „Диана“ и „Златен рог“.

Сред поставените проблеми за решаване в к-с „Златен рог“ бяха необходимостта от изграждане на нова детска площадка до бл.10, както и монтиране на автобусни спирки по трасето на автобусна линия № 16.

 В жилищен комплекс „Хале“  хората от бл.9 поискаха да бъде извършено обновяване на тротоарната настилка до блока и да бъдат поставени нови пейки.

Да бъдат преасфалтирани улиците в междублоковите пространства в района на блокове 2,3 и 12 настояха жителите на к-с „Диана“.

Ямболци имат възможността да попълват анкетна карта, в която дават своята оценка за развитието на града през последните години, за работата на кмета и общинските съветници, както и правят препоръки за проблемите, които следва да реши местната власт през следващия мандат.

Инициативата ще продължи  и през месец август като се предвижда да бъдат обхванати всички жилищни квартали в града.

Целта на инициативата е в една  спокойна и добронамерена среда общинските съветници от ГЕРБ да поговорят с жителите на града какво се случва в Ямбол, какво ги вълнува и какво могат да бъдат полезни за тях като представители на местната власт.