Започнаха екологичните лагери в Бакаджик

rpt

От 1 септември започнаха екологичните лагери за ученици от община „Тунджа“. Те се провеждат в посетителския център на общината в лесопарк „Бакаджик“ и са част от дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000, чрез подхода Водено от общностите местно развитие в територията на МИГ Тунджа“, който се осъществява от фондация „Екология, Комуникации и общество“. Финансирането му е по ОП „Околна среда“.

По график в тях участват ученици от училищата в селата Веселиново, Бояджик, Скалица и Кукорево. Всеки от лагерите е тридневен за 10 деца и се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки.

Еколог провежда образователни беседи с децата, ще им покаже местообитания на характерни животни, като демонстрира и научни методи за наблюдение. Предвидено е с децата да работи и аниматор.

Бакаджиците е една от защитените зони, в които проектът има за цел да подобри природозащитното състояние на 10 вида земноводни, влечуги и прилепи.

През 2022 г. ще се проведат още пет детски лагера, като общият брой на участващите в дейността ученици ще стане сто.

 

rpt
rpt