Започнаха безплатните интерактивни летни занимания за тунджанските ученици

В община „Тунджа“ започнаха безплатните летни интерактивни занимания за ученици от общинските училища. Те се провеждат в Посетителския център на община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“. В програмата на летните интерактивни занимания участват общо 9 общински училища.

Целта на изнесените интерактивни занимания е да бъдат създадени условия за социализация и общуване между ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда и пълноценно осмисляне на ваканционното време.

Дейностите по Програмата за всяка организирана група ученици ще се реализират в рамките на 5 дни. Учениците ще имат възможност да посетят културно-исторически и природни забележителности в Лесопарк „Бакаджик“, да участват в занимания по интереси, спортни дейности, дискусии и пленери.

Финансирането е от Фонда за подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието, изкуството и спорта.

Първата организирана група е от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза. Под ръководството на учителите Гергина Минчева, Станка Стойчева и Радослава Иванова, децата имат богата програма с различни инициативи. Разделени на два отбора, те се включиха в състезанието на Голямото лятно четене, участваха в пленер под ръководството на Смиляна Любомирова и в други интересни дневни занимания, а всяка от вечерите им е разнообразена от различни инициативи – хоротека, дискотека, пижамено парти и киновечер.