Започва унищожаването на пестициди с изтекъл срок на годност в цялата област

Един дългогодишен проблем с пестицидите в област Ямбол предстои да бъде разрешен
Област Ямбол е първата, на чиято територия започва реалното изпълнение на проекта за унищожаване на пестициди с изтекъл срок на годност. Това става ясно от заповед на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов.
Във връзка с изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ на територията на РИОСВ – Стара Загора областният управите определи комисия за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“ .
Първите складове, които ще бъдат предадени на изпълнителите на обществената поръчка за почистване на територията на област Ямбол, са складът в с.Тенево, общ.Тунджа; складът в гр.Елхово и складът в Болярово.
„С изпълнението на започващите дейности по унищожаване на пестицидите и складовете за пестициди с изтекъл срок на годност, се решава един дългогодишен проблем, които от години стоеше пред нас“, коментира областният управител Димитър Иванов.