Започва анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 година“

През периода април – юни 2022 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания – Ямбол“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Ямбол може да се получи на телефон 046/686 316 в Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Ямбол“.

В област Ямбол ще бъдат анкетирани 90 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Ямбол изследването ще се проведе в градовете: Елхово, Стралджа, Ямбол, както и в селата: Ботево, Бояджик, Иречеково, Победа и Пчела.

По данни на същото проучване, проведено в област Ямбол за 2021 г. 83.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 72.5% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 73.3% от тях използват редовно интернет, при 71.6% за жените.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в Европейската общност!

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“ – „Бизнес статистика“, „Информационно общество“: https://www.nsi.bg/node/2805/.