Започват мащабни инспекции на училищата

   Започват първите инспекции на училища в България, които трябва да дадат реална картина на предлаганото образование нас. Първи на независимата експертна проверка ще бъдат подложени училища и детски градини от софийска област, след което ще се премине към учебни заведения в Ямбол. Т
Миналата година бяха направени пилотни инспекции на 88 училища и детски градини в 28-те области у нас. Тази година започват същинските инспекции, чиято цел не е да контролират и наказват директорите, а да дадат цялостна и независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование. Новият тип проверки бе заложен в закона за предучилищното и училищно образование, като за целта в бъдеще от тях ще зависи част от финансирането на образователните институции.
За учебната 2019/2020 година са планирани между 150 и 200 инспекции. През януари и февруари догодина вероятно инспекторите ще стигнат и до училища и детски градини в ямболска област.
Инспекциите ще се извършват от един вътрешен и двама външни инспектори и ще продължават 2-3 дни. Планът за всяко посещение ще се договаря с директора, който ще знае предварително в кои дни ще бъде посетен от експертите. Обект на проверка ще са както документите - учебни програми, планове и т.н., така и самият учебен процес - ще се влиза директно в учебните часове. Планирани са и срещи в училището с общи 5 групи хора - учители, ученици, родители, ръководство и непедагогически персонал.