Започват консултациите за РИК

След обнародване Указа на президента за определяне дата на избори за Народно събрание и публикуване на хронограма на изборите приета с решение на ЦИК, областният управител на област Ямбол кани парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия Ямбол за произвеждане на
избори за Народно събрание на 26 март 2017г.

Консултациите ще се проведат на 29 януари 2017г. /неделя/ от 10.30 часа, в залата на Областна администрация Ямбол.

Съставът на РИК е от 13 члена.

Поканата може да прочетете и от сайта на Областна администрация.