Заместник-кметът Станчо Ставрев с награда от НСОРБ

    Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев получи престижната награда „Общинар – реформатор“за траен принос в развитието на местното самоуправление. Наградата му беше присъдена от Националното сдружение на общините в Република България. Това стана по време на Годишната среща на сдружението, посветена на 20-та годишнина от създаването му. 

    Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/  е учредено през 1996 година от 94 общини. Първата Годишна среща на местните власти е проведена през 2002 година.

2