Залючителни изпити за водни спасители проведе БЧК

Със заключителни изпити приключиха курсовете за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море“ , организирани от БЧК – Ямбол.

       Първата част от изпитите се проведоха в учебната зала на областния секретариат на БЧК. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания за организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа помощ при воден инцидент и др.

       След това,  на плувния басейн към ЕГ „Васил Карагьозов” в град Ямбол, се проведе практическата част от заключителния изпит. Кандидатите за водни спасители  демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения: плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на водното спасяване, използването на спасителни средства и др.  

       Като резултат, тринадесет кандидати успяха да се справят успешно с изпитните нормативи за квалификационната степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“, а петима от тях ще получат сертификат за правоспособност за квалификационната степен  „Воден спасител на открити водни площи и море“ през предстоящия сезон.  

        Кандидатите за бъдещи водни спасители, демонстрираха наученото пред комисия от експерти и високо квалифицирани инструктори по водно спасяване.

        Заключителните изпити се провеждат в рамките на Седмицата на водното спасяване и представляват своеобразна демонстрация на отлична подготвеност на кадрите, които ще упражняват професията на водния спасител, изискваща висока мотивация и отговорност както към самия себе си, като професионалист, така също и към гражданите, посещаващи различни водни обекти с максимална обезопасеност

 

 

                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ