Заключителни информационни дни по проект „Твоят час”

Във връзка с приключване изпълнението на дейностите по проект BG05М20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – „Твоят час“ Регионално управление на образованието- Ямбол организира заключителни информационни изяви на клубове по проекта от област Ямбол. Заключителните изяви ще се проведат на 05.10.2018 г. от 11.00 часа до 15.30 часа, в Зала №3 на НТС, Градски парк Ямбол и спортната площадка на ПГИ „Г.С.Раковски”.


Програмата включва презентации на училища, които ще покажат добри практики на клубовете за обучителни затруднение и по интереси в различни училища, изложба с произведения на ученици от клубовете, концерт в изпълнение на ученици от клубовете по интереси и спортни състезания. На публичните изяви учениците ще представят своите постижения, умения и способности, придобити чрез участието си в извънкласните дейности по проект „Твоят час”.

 

ПРОГРАМА
на изявите по проект „Твоят час”, които ще се проведат на 05.10.2018 г.

1. Работна среща директорите на училища от област Ямбол  – НТС Ямбол, Зала 3 , ет.2 10.30 – 12.30 часа 
2. Изложба на клубове по художествено и приложно изкуство – Градски парк, централна алея 13-15 часа
3. Музикално-сценични изяви – Градски парк, площадка „Ален мак” 13-15 часа
4. Спортни изяви:
Волейболен турнир – Спортна площадка ПГИ 13-15 часа
Щафетни игри – Градски парк, централна алея 13-15 часа
Приложно колоездене – Градски парк, странична алея 13-15 часа
Построяване на бивак – Тревна площ до Детски кът 13-15 часа

Ред на музикално- сценичните изяви:
СУ „ П.К.Яворов” – Стралджа
ОУ „Кирил и Методий”- Елхово
ОУ „П.Р.Славейков”
ОбУ „Д-р Петър Берон”
ПГСА „Кольо Фичето”
ПГХТТТ
ОУ „ Николай Петрини”
ОУ „Любен Каравелов”
НУ „Проф. Нойков”
ОУ „Йордан Йовков”
ПМГ „Атанас Радев”