Заключителни изпити за новообучени водни спасители

     Със заключителни изпити на 14 юни 2019г. приключиха курсовете  за водни спасители на плувни басейни и водни паркове и на открити водни площи и море, организирани от БЧК – Ямбол. Изпитите се проведоха НУЦ на БЧК – Созопол и на общинския плувен басейн в града.

     През първата част, под формата на тест кандидатите демонстрираха теоретичните си знания по организация на водноспасителната дейност; задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водните площи и др., както и демонстрации по оказване на първа помощ при воден инцидент.

     След това участниците демонстрираха на практика усвоените умения, съобразно изпитните нормативи за всяка от двете квалификационни степени.

     Тринадесет курсисти се справиха успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „воден спасител” в съответната квалификационна степен.

      Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Йордан Иванов – представител на НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване и обучител в курсовете за водни спасители в БЧК – Ямбол, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в Областния секретариат на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

      БЧК – Ямбол изразява искрената си благодарност на г-н Койчо Коев – директор на Националния учебен център на БЧК в град Созопол и на ръководството на общинската администрация  на община Созопол за осигурените прекрасни условия за работа на обучаващия екип.     

 

                     ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ