Заключителна пресконференция

На 14 декември от 11 ч. в Клуб на пенсионера Стралджа ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол“.


Проектът, изпълняван от Община Стралджа в партньорство с НПО от Кралство Норвегия , е единствен по рода си у нас. Изпълнен с безвъзмездна финансова помощ за над 700 000 лв. по финансираща Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, осигури устойчиво, интегрирано местно развитие, повишаване привлекателността на региона чрез подобряване условията в училища и детски заведения и осигуряване на модерна, рентабилна и ефективна образователна инфраструктура на територията на общината.