Заключителна конференция по проект „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“

На 9 август от 10 ч. в Синия салон на НЧ „Съгласие – 1862“ ще се проведе заключителна конференция по проект „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е създаването на качествени механизми за участие и представителство на младежите и за създаване на партньорство между местната власт, младите хора и младежките организации, с оглед на формулирането на решения, които влияят върху живота на младите хора и спомагат за задържането и привличането им в община „Тунджа“.

На конференцията ще бъдат представени резултатите от различните дейности по проекта и неговото устойчиво развитие.

Поканени за участие са заинтересовани страни – младежи, представители на държавните и местни власти, представители на младежки организации и НПО сектора.

Проектът се осъществява в партньорство с Община „Тунджа“ и Сдружение „Евроклуб Жена“.