Заключителен изпит за водни спасители

Със заключителни изпити на 15 юли 2022г., приключиха курсовете за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити водни площи и море“, организирани от Ямболската червенокръстка организация. Финалната част от обучението на бъдещите водни спасители се проведе на морски плаж в град Царево, като през първата част от изпита кандидатите демонстрираха теоретични знания за организацията на водноспасителната дейност; задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водните площи и др., както и техники по оказване на първа помощ на пострадал при воден инцидент, който е с липса на дишане и сърдечна дейност.

     През втората част бяха демонстрирани на практика усвоените умения, съобразно изпитните нормативи за всяка от двете квалификационни степени – плуване под вода, спасителни хватки, спасителни техники и симулация, извличане на удавник със и без спасителни средства и др.

     Като резултат, 8 кандидати се справиха успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, а 5 покриха изпитните нормативи в  квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море“.

     Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия, в чийто състав като представител на Дирекция „Водноспасителна служба“ на БЧК бе доц. Стоян Андонов, председател на Националната комисия по водно спасяване и член на Националния съвет на БЧК.  

      

                     СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ БЧК-ЯМБОЛ