Заетост на леглата в хотелите през юли

През юли 2021 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 346, а на леглата – 619.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г. е 3 081.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юли 2021 г. в област Ямбол са следните държави: Германия – 23.8%, Полша – 9.4% и Румъния – 8.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юли 2021 г. са 1 221. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите българи са 1 023, а пренощувалите чужденци – 198. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.9 нощувки, а българските – средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 16.1% (фиг.1).

Приходите от нощувки през юли 2021 г. в областта достигат 143 181 лв.(фиг. 2).